Hajnalok sugallatai


          U r b á n – S z a b ó     B é l a

        Hajnalok sugallatai

        - 2011., Szolnok -
                               Ars poetica                        Kibomlani a töredékszerűségben,
                        mint a virág,
                        mely folyamatban
                        mutatja meg önmagát.
A     j ö v ő

                                        Megújulás


           
                        

                                Hullajtják a szarvasok agancsaikat…
                                Fegyvertelenül és védtelenül is
                                kecsesen járják szokott csapásaikat.
                                Homlokukon a közelgő
                                tavasz fénye derül,
                                s az erő önmagukból, akárcsak
                                a víz alatt úszó, ki feljön levegőért,
                                újra s újra a létért fölmerül.
                                           

    Akkortájt……

                                              Akkortájt tél volt,
                                              és karácsony,
                                              és a lírai lebegésből
                                              kidugta borzas hajú fejét,
                                              majd megjelent
                                              már-már formátlan teste,
                                              selypítve beszélt,
                                              szájában ormótlanná
                                              váltak a szavak.

                                             
                                              De a benyomással bennem
                                              támadt érzések a felszín
                                              alatt maradtak…,
                                              erényeivel teljessé tett.
                                              S ahogy eltűnt a lírai lebegésben,
                                              várakozón maradtam,
                                              és erős voltam,
                                              és kétségbeesetten bíztam..,
                                              megérintett a szeretet.  
                                                                                           
                                 A jövő
                        A tavalyi falevél lehullt.
                        A tavasz a jövő jele.
                        Ha kísért a múlt,
                        szakíts vele.

                            Fekete vásznú vitorlások

                                   Fekete vásznú vitorlások
                                   húznak át az égen,
                                   a kristálytiszta
                                   téli kékben.


                                   Mögöttük a széllel
                                   vagy  szél ellenében,
                                   csapatba összeverődve
                                   és elsimulva
                                   a légben
                                   érzik, mit jelent a másik közelsége,
                                   és szüntelenül károgják:
                                   nincsen vége.
                                  
                                                         

                                      Fergeteg
  
                                  Szűköl a szél odakint,
                                  bebocsátást kér az ablakon,
                                  s aztán vadul tova hentereg.
                                  egyszer még magával ragad,
                                  s leszünk a fergeteg.
                               Tavaszi etűd

                                   Karnyújtásnyira a rügyfakadástól,
                                   magamba szívom a tél
                                   utolsó leheletét,
                                   hangom jókedvű hangzásba
                                   téved…
                                   Nem, ó nem lehet elvenni
                                   a tavasz ígéretét!
                                                              
                                        
                                     Nem ugyanaz

                                    Tavasz, tavasz, tavasz
                                    és tízszer és százszor ugyanaz
                                    Kikiabálni azt,
                                    ami minden évben,
                                    bölcsőt új gondolatoknak,
                                    formát szül bennem.
                                    Tavasz, tavasz, tavasz
                                    és tizedszer már nem ugyanaz
                                    mert nem az vagyok én sem.          Őszi intermezzo
Mint a szőlő, megért a fény a szememben,
őszi szonátát húz a szél szerelemben
rázzák a lombokat északi szelek,
ritkulnak már a gallyakon a levelek.
Őszies színekben suhog az erdő,
minden múló, pillanatra pillanat jő.Őszi villanásban
Az őszi villanásban
egymásra hajló ágak,
meztelen karok
meztelen lábak
gyűlölködve és szeretve
az úton,
összekötve az esetlegességben
csupaszon.
                            

                                  Őszi fátyol
   Őszi fátyol a testeken,
   könnypára a szemeken
   elmúlt a nyár, a szerelem,
   s a bánat maradt velem.


             


                 
          E l n y ú l v a     a     v á r a k o z á b a n


         Az öröm csöppje              
    
  Az öröm csöppje csobban szemében,
  törik a fény szétnyitott tenyerében,
  vonalakkal metszett a homloka,
  ki dönti el: a van-nak mi az oka?

  
  Az öröm csöppje szemében csobban
  és az emberben nő a szándék, jobban,
  megmártózva egészen a fényben,
  megtörve az erő nyitott szívében.


                               

                             Elnyúlva a várakozásban

                                  


                                     
                                      Nem adatott meg,
                                      hogy időben induljak,
                                      s valójában még
                                      el sem indultam.

      
                                      Félek,
                                      elnyúlva a várakozásban,
                                      mert magadatott,
                                      hogy időben én is elmúljak.
                                       


                                     Egy önarckép elé


 

            Leírom magam a papírra,
            ahogy a festő önmagát
            festi vászonra:
            Egy sor és még egy,
            sor sort követ,
            egy sor és még egy
            ez lesz a keret
            és benne a részletek:
            mondatba fúlt sóhajtás,
            egyszavas kiáltás
            és szavak, szavak,
            pontok és vesszők,
            kérdőjelbe csavarodó sorok
            és mondatok,
            felkiáltójelbe merevedők,
            egymásba kapaszkodó
            gondolatok,
            ami bennem van, az vagyok,
            az kerül a mondatokba,
            s hogy mindez miért,
            az a hit dolga.
                                        Társatok
                                         
                                      A néma társatok,
                                      én a csend vagyok,
                                      befelé csendülök,
                                      teret nem kapok.
                                      Esti órán a szobámban
                                      a mára, a tavaszra
                                      gondolok.
                                      Ez a mostani
                                      szebb minden voltnál.
                                      Esti órán a félhomályban
                                      magamban neked
                                      csendülök,
                                      mintha mindig
                                      velem volnál.
                                                                     
                                      

     
   


                             Emberarcú templomom
   Lebegő víztükörben árnyékom,
   lebegő víztükör alatt hajlékom.
   Egy kaviccsal magamat megdobom
   csobban a víz, nyilal a fájdalom.
   Tétova hullámok és már semmi nyom,
   körülvesz emberarcú templomom.           Félelem

Századok művein keresztül
tágult bennem az értelem,
s ahogy szélesedett a horizont,
úgy nőtt bennem a félelem:
féltem látni a hatásokat,
veszni hagyni az arányokat,
s mind közt legnagyobb félelmem,
összefüggéseket kerestem
és tényekre leltem.
                                               Szálka
Panaszkodik a költő, nincs kritikája.
s ha kritikát kap, akkor fáj a mája. Zártan

Körforgás – ott bent a mély,
Körbezár a dióhéj.

                             Szárnyalás
                             Itt a dió, hol a dió,
                             veled lenni volna jó,
                             veled lenni, szárnyra kelni
                             a tegnapot feledni


                             Itt is vagyok, ott is vagyok,
                             veled is, ha akarod,
                             veled lenni szárnyra kelni
                             az utat megkeresni.
                                     
                                 

                            Önmagában elalél
A harmatos füvön végig
fodrozódik a szél
hullámot vet, akár a tó vizén…
Megfeszül az erő
és önmagában elalél,
néhány megsárgult levél a fán
nyár közepén
Mezítláb belegázolni
a zöld áramlatba,
                              belegázolni egy folyam
                              örökkévalóságába
                              és úszni, úszni
                              úszni végkimerülésig,
                              és az utolsó pillanatban
                              a folyam örökkévalóságában
                              ráébredni: valamiért harcoltam,
                              és tudni, hogy voltam.
                             
           


     Tűz és hamu
Tűz vagyok,
lángjaimban porladok.
Tűz voltam, hamuvá lettem.
Vagyok, s örülök,
hogy lehettem.


                   T ő l ü k     é s     f e l é j ü k
                                                

                                             Dal

                                   Hárfa húrjain
                                   szökellnek ujjaim.
                                   Dal születik,
                                   viaskodva a szavakkal,
                                   a gondolatokkal, az érzésekkel.
                                   Ujj a hárfa húrjain szökell,
                                   gyorsabban vagy lassabban,
                                   könnyedén,
                                   könnyed lesz az eredmény.
                                   Dal születik a tavaszról,
                                   s a dalban a hárfával
                                   megjelenítem magam:
                                   én, a hárfa, a dal és a tavasz,
                                   valamennyien majdnem
                                   vagy tán ugyanaz.
                                  

                                                                           

                    
                                                               

                                     Belőled épültem                                   

                                    Formálódott a nemrégen még
                                    újszülött.
                                    Már akkor is a holnapra készültem,
                                    már akkor is minduntalan
                                    világgá akartam
                                    bömbölni valamit.
                                    Karodba vettél anyám, ringattál,
                                    arcomon a szeretetre méltó
                                    önzést simítottad
                                    és melledre vontál,
                                    a bimbót számba adtad,
                                    csitítottál és csillapítottam magam.
                                    Belőled épültem anyám,
                                    magamba szívtalak.
                                                    
                              

                                                                                                  Ítélet
                                    Bírám én magam voltam,
                                    ítéletet magam mondtam:
                                    alkalmatlan mindenre,
                                    ami fényt vet az emberre,
                                    alkalmatlan embernek
                                    és halálra ítéltetett.
                                 


                                                                                Lebegés


                               


                                         Álmok röpítenek,
                                         kötnek a tények
                                         s bár mindenfélét
                                         érzek,
                                         mintha nem is volna más:
                                         csak félek.
                                        


                                          Az igazság fele
                                 Mit nekem a szavak, a mondatok!
                                 Mit nekem a rímek, az ütem!
                                 Illeszkedjenek a gondolatok,
                                 akkor lesz az ütem, igaz ütem,
                                 és akkor találtam meg a hangot.                       
                                

                 

                                                                Dobogja a szívem
                     
                                   Mit nem mond a szám, 
                                   dobogja a szívem,
                                   vérem lükteti,
                                   gondolat, s képezet
                                   körbelengi.
                                   Ha majd egymásnak felel
                                   két szívdobbanás,
                                   ha közös lesz az ütem,
                                   a cél már a mienk.
                                  
                                            


                                        Feledés

                                    Ó, feledés,
                                    lányos szemérmesség.
                                    fátyolemlékezet!
                                    Ha megnevezem, mit takar,
                                    önmaga valótlanságát
                                    fogalmazom meg.
                                                                 
                                   


                                         


                                 Ha ezermester volnék

                                      Ha ezermester volnék,
                                      szivárvány, színek
                                      játékos sokadalma,
                                      teremtenék csendes
                                      és vonzó csodákat.
                                      Ezermester nem vagyok
                                      és szivárvány sem,
                                      de így is születik csoda,
                                      akárhányszor kezem
                                      gyerekarcot simogat.
                                                             


                                   A holnap tudata

                                       Jóízű ételekre
                                       és csókokra gondolok,
                                       és olyan, mintha
                                       nem is volna gondom,
                                       A közelmúlt fia
                                       és a ma embere vagyok,
                                       s a holnap tudata
                                       fáj nagyon.


    


            A befejezetlenségig

         Meglehet, valaminek a kezdete
         vagyok,
         előttem a kifejlet,
         mögöttem a huszonöt évnyi
         előkészület.


         Amim volt, nem felejthető,
         olyan épülő ház vagyok,
         amely fölött sosem lesz tető.
                           


                                        Félszegen
               Mint két idegen,
               állunk félszegen,
               te odakint,
               én idebent,
               s köztünk elterülve
               a csend
               és a csendben megfeszítve
               a szerelem.


                                      Tőlük és feléjük

                


                                      
                                       Világolnak az utcai lámpák,
                                       kora tavaszi köd ereszkedik
                                       a városra….
                                       Az éjszaka a piros ajkú szépeké
                                       és mindazoké, akiket a vágy
                                       taszít a holnap felé.
                                       Ó, éjszaka, ó, piros ajkú szépek!
                                       Tőlük jövök és feléjük lépek.
                                                                                   Gond

                                       Fojtogat a gond,
                                       épp csak létezni
                                       enged.


                                       Korlátok között
                                       hajt a lendület.
                                       A jövő felé
                                       mi von?        
                            Hogy egyáltalán voltál

Nincs idő elmerülni a fájdalomban,
nem érdemes meghalni sem.
Rád gondoltam mesterem!
Csak hadd sírjanak,
hogy korán elmúltál!
Én csak örülni tudok
ebben a pillanatban,
hogy egyáltalán voltál.


              H a j n a l o k     s u g a l l a t a i


                                    Valami szépet

                                    Valami szépet
                                    látni messze amott,
                                    ameddig meggyengült
                                    látásommal nem láthatok.
                                    A mondott irányba elindulok
                                    és láthattam a szépből
                                    megannyi töredéket,
                                    de látni messze amott
                                    valami szépet.


                                    És közben múlnak
                                    az évek…


                                    Mondják, valami szépet
                                    látni messze amott,
                                    csak én már
                                    fáradt vagyok.
                                    Jut eszembe a szépből
                                    látott megannyi töredék,
                                    megyek,
                                    hátha utamba akad még.

      


    

                                              Megakasztani az időt


                     


                                              Megakasztani az időt,
                                              hogy hosszabban szerethessem őt,
                                              hosszabban e komisz folyamban,
                                              megnyúlva a pillanatban.


                                              Távollétben, közelségben,
                                              mindig együtt a jelen-létben,
                                              formából formába a térben.
                                              összesimulva reményben.

                                             
                                              Mert megismerve szeretni,
                                              szeretve jobban megismerni..
                                              Hogy hosszabban szerethessem őt,
                                              megakasztani az időt. 
                                       
                                                   
                               Csillag                     
                          Idecsöppent egy csillag,
                          szőkesége izgat
                          haja körbefon, mint az éj,
                          magába ölel, mint dióhéj.
                              Ének
Ének,
miattad,
érted.


Kérek,
Miattad,
Érted.


                                    Képek,
miattad,
érted.


Érvek,
Miattad,
érted.


Tények,
Miattad,
érted.


Félek,
Miattad,
Érted.


Ének,
Miattad,
érted..                                           

                                          Kavics és nő
                                       
                                          A kavics formája
                                          magába bűvöl,
                                          mint a kedves lányorcája.
                                          A tavasz tisztasága
                                          mindkettőben,
                                          csodálatot szülő a forma
                                          kavicsban és nőben.
                                          A kavics lépések
                                          nyomán csikordul,
                                          fölsír a súly alatt                        
                                          Ha bármi mozdul
                                          általa a forma gazdagabb.


                                                   
                          
 
                                    Karnyújtásnyi messzeség
   
                                            Karnyújtásnyi messzeség,
                                            mikor leszel enyém?
                                            Céltalanul múlik a nap
                                            nélküled, igen.
                                            Ne hagyj el remény!
                                            Hunyt szemem mögött
                                            munkálkodik a képzelet:
                                            ujjammal megérintelek,
                                            bejárom a sok kis zugot,
                                            játékos álmok játszanak
                                            a szemhéj alatt,
                                            míg szemed hunyod.
                                            Ígéret vagy, várom jöttöd,
                                            s én megjövök
                                            Két formázó akarat,
                                            mivé leszünk?
                                            Te bennem, s benned én,
                                            silány eredmény.
                                            Karnyújtásnyi messzeség
                                            a fuvallat által csókot ad
                                            Bizarr képzelet,
                                            csak a nap pirítja arcomat.
                                           


          Hát mégis…

 Merev alakok rajzanak körül,
 kikben maradt annyi
 hajlékonyság,
 hogy elfogadják a szerepet,
 amit a helyzet kínál.
 Ó, nem vagy egyedül!
 Hát mégis színház a világ!
 Csak válogatott színészek
 kerestetnek,
 s minő szerencse, elviselhetőbb
 a kínnál.
                                   

                              Befejeztetett
Vártál és vártalak
várakozása mindkettőnknek
üres maradt.
Mit gondoltál,
Kimondta szám:
vége, befejeztetett,
egy érzés a valóságba
temetetett.

                                                  A napfényben aranylottál
A napfényben aranylottál,
szólítlak és szólítottál,
s magadba karoltál
Mint két lepel felhők alatt,
az én megkettőzve halad,
Könnyekben fölszakadozok,
ne gyengüljön karom, s karod
A napfényben aranylottál,
csókollak és te csókoltál,
s a messzeségbe vontál.                                     Emlék
Csokorba kötlek benneteket,
akiket szerettem
akiket szeretek.


Formateremtő kezem alatt,
idézem a jelent,
idézem a múltat.


S ha magam vallatóra fogom:
nem kívánok mást, csak
a szeretetcsokrom.
     Mint valami végtelen gombolyag
                   Kezed ujjai
         tavaszi rügyfakadás,
         szemedben a fény villanás,
         a villanásban magányos
         szorongás.
         Tán rosszul hiszed,
         én lehetek oldás.
         Végződéseinket egymásba ölelve
         ahogy nappalt az este,
         s pereg az idő, mint valami
         végtelen gomolyag,
         összemosódva két érzés,
         s vagyunk egy gondolat.
        Köztünk, s bennünk        
         Köztünk feszül a vezeték,
         az emberi érintés
         és bennünk feszül a lék
         az emberi meg-nemértés.
                                                  Egy emlékvirág


                                         


                                           Víztükörbe lép a láb,
                                           körhullámokban szétnyílik
                                           egy emlékvirág:
                                           csitri lányok csenevész mellei
                                           keményednek a víz
                                           simogatása alatt,
                                           lágyan átadják magukat
                                           a folyam ölelésének,
                                           mint izmos legénykaroknak.
                                           Egyikük a vízből kilépve alig
                                           bolyhodzó szűzies ölét
                                           kezével takarja,
                                           a vízpartra kiülve a másik lány
                                           odább haját bontja.
                                           Biccen a bimbó, szökellnek
                                           fűben a lábak,
                                           s tovatűnt nevetve a két lány…
                                           Azzal vigasztalódik
                                           a virágok szeretője, nyár jön
                                           a tavasz után.
                                           
             


                                                 

                                        A ma örökkévalósága

                                            Vidáman hancúrozó fiatalok,
                                            a frissen zöldellő réten
                                            csobogva áradnak egymás felé
                                            határtalan fölszabadultságban,
                                            nem sejtik, mi rejlik
                                            a kinyilatkoztatásban.
                                            A ma örökkévalóságát kívánják
                                            kipirult arcuk fényével
                                            a böjti szélben.
                                           


                                        
                                         Intermezzo

                                      A vonó sötétséget húzott
                                      a horizont húrjára,
                                      a várost befüggönyözték
                                      az esti fények,
                                      egy mosoly indult el útjára
                                      amott a sarkon,
                                      villanó arcélek.


                                       Fogadja-e a címzett a mosolyt,
                                       mit kegyként, vagy talán
                                       felhívásként, kapott?
                                       Messze visznek
                                       éjszaka a lábak…
                                       Kinek hullámoznak
                                       a formás domborulatok?

                             
                                      Fekete szárnyak, fekete árnyak,
                                      feketén tornyosuló
                                      emlékálmok, vágyak,
                                      átjárják az ember testét,
                                      mint rozzant viskót a szél.
                                      Némán bólintanak az őrzők,
                                      a házak,
                                      s jaj, mozdulni készül a vonó.
                                      Elveszni végképp a semmiért!


   Démoni éjszaka

A kertek alatt démonok
járják a táncukat,
a bokrok alatt lányok
szétvetik lábukat,
arcukon a holdfény játszik,
távolról árnyak örült
vonaglása látszik…..
Démoni játékok, démoni éjszaka!
Ma szikrázik a gyönyör,
vonagló árnyak démoni játéka…
Csillagfények hullnak
lányok hajából,
mámoros öröm loccsan
kedvesek szavából….
Jöjjön, ami már dereng,
ami felé hajlik a sóhajtás
és új köntösben folytatódik
a démoni körforgás.      Vágyra vágy
Ajkad szirmából kibomlik
a csók,
bomlanak sorban és nem utolsók,
mert vágyra vágy kell,
s egymásra borul két sziromlepel.


Vágytól lebegő tekinteted,
vágyat formál két kezed
mert vágyra vágy kell,
s két lélek egymásba lehel.


Átsuhanva az éteren.
gyönyörtől édes éjjelen,
mert vágyra vágy kell,
s a pillanatban két ember
egymásra lel.                                Villanás a pillanatban

                                    Éji sötétségben,
                                    lányszirmok védettségében,
                                    tombol a vágy,
                                    lüktet a szenvedély.
                                    Tombol és lüktet!
                                    És a hullámzó test alatt
                                    gyönyör fakad,
                                    villanás a pillanatban,
                                    édes ringatózás
                                    távoli vizeken,
                                               szétárad testben és lélekben.
                                    És eleresztenek a lányszirmok,
                                    eleresztenek a lánykarok
                                    reménnyel:
                                    lesz még éji sűrűség,
                                    lesz homály és fény,
                                    lesz még villanás a pillanatban.
                                    Mert az a villanás,
                                    az a pillanat,
                                    az a villanás a pillanatban,
                                    vonz és  nyugtot nem hagy.
                                         
                                       
                                         

   Hajnalok sugallatai
Csend közelben gondolatom
körötte kereng,
melle kibomlott rózsájának
illata körbe leng.

.
Átjárja a szobát,
minden kis zugot,.
elment teste illatával,
szája ízével itt hagyott.


És összeköt a messzeség,
s ami a miénk, a megélt,
És álmodok: vagyok,
s már nem az, akit itthagyott.


Felém rebben a harmatos réteken,
olyan, mint valami gondolat,
egy állapot képe,
s vele a hajnalok
halovány fénye.


Reggeli fuvallat,
baráti szél sodorja felém,
látom feszülni a szerelmet,
a vágyat szemében
és combja fehéren feszülő
ívén.


Csak azt tudom:
szeretni akarok,
a ma elé, a holnap felé
ezt sugallják a hajnalok.
Nem történt semmi

Nem történt semmi,
mondtad,
de rajtad kívül senki.


Nem történt semmi
mondtad,
de jó volt együtt lenni.


Nem történt semmi
Mondtad.
Mi a valami, ha ez semmi?


Nem történt semmi,
mondtam.
Tovább kellene menni

  
                                             
     Mondd meg!
       Mondd meg,
       ha nem kellek,                       
       vagyok a jelen
       és a múlt leszek.


       Mondd meg,
       ha kellek,
       vagyok a jelen
       és a jövő leszek   

      
      Ha nem érted,
      együtt nem értjük
- szeretlek
                                    és most is ölellek.    H ú r j a i n k

        Előre
Esti időszütte.
Előremenetel
a nullpontról,
nem fontos a győztes.

                                 Nem előbbre

                                  Az ember följebb akar
                                  kerülni, nem előbbre.
                                  Ez az önzés útja.
                                  Tagadjuk, hitegetjük
                                  magunkat, tőlünk
                                  idegen,
                                  s úgy lépdelünk rajta,
                                  mint mágneses teren.
                                      
                                      A kövér nő

                             A kövér nő,
                             ha összefutunk az utcán,
                             mindig mosolyog rám,
                             és kacsint,
                             két cinkos, akiknek
                             közös titka van.
                             Ahogy elsöprő lendülettel nevet,
                             a feltörő robaj alatt hullámzik
                             a teste.
                             A látvány mosolyra késztet,
                             s fölvillanyozódik körötte
                             az édes vidámság.
                             Egy ember, egy nőalak,
                             aki bármit tesz, mindent
                             belead.
                             A mosoly, a kacsintás,
                             a némelykori nevetés
                             a kövér nőtől,
                             az is segít,
                             és szívem a holnapra kedvet kap.


                                              


                                       Húrjaink

                                    Azonos húrok feszülnek
                                    rajtunk és bennünk,
                                    csak a vonót húzza más.
                                    Játékszerei egymásnak,
                                    játékszerei egy
                                    láthatatlan kéznek.
                                    Szól a capricció
                                    Nincsen ének.
                                    
                                        Az utca
                       
                                        Színes tárlat az utca:
                                        a mindig mosolygós
                                        kövér nővel,
                                        a gyerekekkel
                                        sétáló anyákkal,
                                        a bizonytalanul
                                        lépő öregekkel,
                                        és a többiekkel,
                                        és a tárgyakkal.
                                        Miénk az utca,
                                        Itt átélt élménnyé
                                        lesz a történés.
                                        Végig érve rajta bánom,
                                        hogy nem hosszabb a hossza,
                                        s egy másikon folytatom utam,
                                        de az már nem az én világom.


                    


             Öregek
Reggeli borzongásban kel a Nap,
homályban születik a derengés.
Aszott bőrű öregek járják útjukat,
élvezettel járják a mindennaposat.
Ők az elmúlás, s rájuk
terült a felejtés,
nekik egybefolyik a nappal
és az éjszaka,
tagjaikban munkálkodik az idő
minden évszaka.
Reggeli borzongásban kel a Nap,
homályban születik a derengés.
Jeladás a mának: még vannak,
s valójában létük nem több,
mint tünékeny lebegés.
   

                                    Ugyanaz

                                  Beléd képzelek valamit,
                                  magamból egy részt,
                                  s ha megszakad, ami
                                  összeköt, bánom az egészt.


                                       


                                 Éle a szónak

                                    Ahogy támad a szél,
                                    a kiáltás is  elér,
                                    befejezett a mozdulat,
                                    s rezdül a levél.
                                    Elér a kiáltás
                                    és éle a szónak,
                                    kimondva a gondolat
                                    döf és vág,
                                    akár a rossznak, akár a jónak.
                                 A szótlan gyerek
                                  
                              E zajos gyerek most miért szótlan?
                              Fülig pirul csak, ha kérdem.
                              Igen, büdös van valóban,
                              s valami puha nyomja  térdem.


                               


                                    A Holdról
                                       ( változatok)
                  1.


Nézd a Hold ezüst karéját,
élével a sötétségbe vág
                              és szikrákat vet az égre,
álmot az emberek szemére.


                  2.


Nézd a Hold sötét udvarát,
fénytelen, tehetetlen tömeg,
fölveszi a Hold alakját,
mintha nem is akarna többet.
                                Változatok a hangulatra
                     1.


Kukorica, széna, szalma, törek.
Miért búsulsz? Mi van veled öreg?
Gyújtsunk rá az örök pipára
És füstölögjünk másik világra.


                  2.


És itt állok pőrén
megmártózva jóban,
rosszban,
s érzem testem bőrén,
nyakig maradtam a
koszban.
            


                                      Jött
 
                              Jött, s a holnapot vigyázza.
                              - Jöttem porban, jöttem sárban.
                               Jött izzadságtól nedvesen, elcsigázva.
- Jöttem bottal a kézben,
jöttem lázban.

Jött, mindig úton,
hiába volt háza.
- Jöttem, s elveszek.
                             de a holnapért járt a lábam. Nincsenek megjegyzések: