2014. október 28., kedd

Napló


A hét egyik nagy híre a netadó. Néhány évvel ezelőtt a Fidesz tiltakozott, amikor az MSZP beakarta vezetni. Ma már tudjuk, az akkori tiltakozás azért volt, hogy ők vezethessék be.
       Az elmúlt napokban többször is hallhattuk, hogy nem lesznek megszorítások. Egy újabb adó nyílván nem az.
       Nem önmagában a netadó mértéke a sok, hanem az egyebekkel együtt az.
       Sok sérült ember számára különösen hátrányos az intézkedés. Nekik az internet az egyetlen kapcsolat a világgal. Akinek hatvan-hetvenezer forint a rokkantsági ellátása, annak már sok lehet a havi hétszáz forint plusz is.

x x x

Sajnálom, hogy nem lehettem ott a Rehab Critical Mass október 19-i rendezvényén Budapesten. Több korábbi hasonló rendezvényen vettem már részt, azoknak nem nagyon volt foganatjuk a társadalomban. Azt még nem tudhatjuk, hogy ennek a vasárnapinak lesz-e hatása.
       Azt viszont megtudhattuk, hogy a stadionokba, amelyek most épültek, épülnek, akadálymentesen be lehet jutni meccset nézni.
         Alkalomszerűen a hetvenes-nyolcvanas években is jártam a Népstadionba és az Üllői úti pályára kerekes-székesként. Akadálymentesen bejutottam akkor is. Ismertem kerekes-székes srácokat, akik viszont rendszeresen jártak meccsekre.

2014. október 26., vasárnap

Üzenet - 106.


Daniel Glaltauer: Gyógyír északi szélre (színmű): "Az írás olyan, mint a csók, csók ajkak nélkül. Az írás annyi, mint csókolózni , de ésszel."  

2014. október 18., szombat

Napló
Túl vagyunk az önkormányzati választásokon. A Fidesz-KDNP jelöltjei, egy-egy kivételtől eltekintve, taroltak. Martfű is a kivételek közé tartozik, itt a képviselő-testületbe egy jelöltjük került.
            A nyolcadikként a testületbe került tag és a kilencedik helyen végzett képviselőjelölt között egy szavazatkülönbség volt.
            Ez a mostani választás is bizonyság arra - szerintem -, hogy kistelepüléseken nem a pártpreferenciák alapján választanak az emberek.

x x x

 Jómagam hatodik alkalommal kaptam bizalmat a választóktól. Az adott aktuális testülettől egyszer alpolgármesteri, egyszer bizottsági elnöki tisztségre kaptam megbízást.
            Mit is mondhatnék így a hatodik ciklus kezdetén? Úgy érzem, hogy az önkormányzatok legnehezebb időszaka lesz a következő. Még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ebben a formában ez volt az utolsó önkormányzati választás.
            Meglátjuk.

x x x

A közelmúltban két nagy színész is távozott közülünk, Avar István és Sztankay István. Ahhoz a generációhoz tartoztak, akiket még szinte az egész ország ismert (színházból, filmekből, tévéfilmekből, rádiójátékokból).
            Ezeknek a színészeknek a legnagyobb reklám a tévéjátékok voltak. Ilyen filmek ma gyakorlatilag nincsenek is.   


2014. október 17., péntek

Az élet rövid története

- ajánló sorok Stephen Hawking Az én rövid történetem című könyvéhez -Stephen Hawking Az én rövid történetem című könyvét - dr.Both Előd fordította – az Akkord Kiadó adta ki 2014-ben.
            Aki azt hiszi, hogy egy szokványos életrajzi kötetet fog olvasni, csalódás éri. Ezek a hagyományos elemek is benne vannak a könyvben, de csak mintegy másodlagosan.
            A könyv leginkább tudományos érdeklődése, élete fejlődésének története. Ha tetszik Az idő rövid történetének története. Őszintén megvallom, ezeknél a részeknél nem mindig értettem mindent.
            Születéséről így ír: „Jómagam 1942. január 8-án születtem napra pontosan 300 évvel Galilei halála után. Becslésem szerint azon a napon további kétszázezer újszülött jött a világra. Nincs tudomásom róla, hogy bármelyikük is érdeklődne a csillagászat iránt.
            Oxfordban születtem, jóllehet szüleim Londonban éltek. Azért alakult így a helyzet, mert a II. világháborúban a nácik megállapodtak az angolokkal, hogy Oxfordot és Cambridge-et nem bombázzák, cserébe az angolok megkímélték Heidelberget és Göttingent. Kár, hogy ezt a kulturált megállapodást nem lehetett kiterjeszteni további városokra.”
            Kétszer nősült, kétszer elvált; három gyereke van, tíz könyvet írt, egyet a lányával közösen, szakcikkeket publikált, tanít, konferenciákon előadásokat tart. Államfők, uralkodók fogadták.
            Cambridge-ben 1979-ben megválasztották a matematikai tanszék Lucas-féle professzorává, így sír Isac Newton utóda lehetett.
            Hawking az az angol tudós, aki elektromos kerekes-széket használ és számítógép segítségével - géphangon – kommunikál. Einstein mellett az elmúlt száz év legnagyobb elméleti fizikusa.
            A könyv stílusából látszik, hogy humora is van. Néhány példa erre:
            „Soha nem voltam jobb tanuló az osztály átlagánál. (Nagyon kiváló osztály volt.) Az órai munkám rendetlen volt, kézírásom pedig kétségbe ejtette a tanáraimat. Osztálytársaim azonban az Einstein becenevet ragasztották rám, ők talán észrevették valamilyen jó tulajdonságaimat. Tizenkét éves koromban az egyik barátom egy zacskó cukorkában fogadott egy másik barátommal, hogy semmire sem viszem az életben. Nem tudom, eldőlt-e végül is a fogadás, és ha igen, kinek a javára.”
            „Ha meglegyint a közeli halál szele, akkor rájössz, hogy érdemes élni, és sok mindent meg akarsz még tenni az életben.”
            „Kollégáim számára csak egy vagyok a fizikusok közül, a széles közvélemény azonban a világ talán legismertebb tudósának tart. Ez részben azért van így, mert Einstein kivételével a tudósok nem olyan ismertek, mint a rocksztárok, részben pedig azért, mert személyiségemre jól illet a testi fogyatékos zseni képe. Nem tudom parókával és sötét szemüveggel álcázni magam – a kerekes székem mindig leleplez.”
            Miközben olvastam a könyvet, egyfolytában az járt az eszemben, Stephen Hawking mire vitte volna ezzel a handicappal Magyarországon. Azt hiszem, jobb nem belegondolni. 


2014. október 15., szerda

Remény


Megajándékoztam
veled magamat,
ezért szép a nap...
Szeretetre hívlak,
kikéred magadnak;
marad az esély,
a sírig tartó
remény.

2014. október 11., szombat

Martfűi mozaikok (7.)Benyomások egy fórumon

2014. október 02-án volt Martfűn a Fidesz-KDNP jelöltjeinek a lakossági fóruma, amelyre a környező településekről is érkeztek. Gondolom elsősorban Németh Szilárd, a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos miatt. Jelen volt és felszólalt Boldog István országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc szolnoki polgármester.
            Mindhárman beszéltek arról, hogy azért kell a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavazni, mert akkor lesz pénz fejlesztésre Martfűn.
            A másik érdekes fölvetés mindhármuk részéről, hogy ha nem a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerik a választást Martfűn, a városban ellenzékieskedés, tüntetések lesznek…
            Mindkét fölvetést méltatlannak tartom mind a kormánypárti képviselőktől, mind a városra nézve.
            Annak viszont örülök, hogy Szalay polgármester úr megemlékezett dr.Bakonyi Péterről, a város 2006-2014, közötti polgármesteréről. Ezt a Fidesz-KDNP mostani jelöltjei is megtehették volna. 


2014. október 10., péntek

Martfűi mozaikok (6.)
Röviden


A lakossággal való párbeszédről: Évente kétszer biztosan volt közmeghallgatás. A most viharos sebességgel kommentelők túlnyomó többsége sosem jött el. Az elmúlt két-három évben többször is meg lettek kérdezve a martfűiek közvélemény-kutatásszerűen, hogy mit tartanak fontosnak a városban.
Arra pedig csak utalok, hogy egy országos felmérés szerint a martfűi városi honlap az egyik leginformatívabb, az egyik legátláthatóbb...

----

A martfűi fiatalokért: Az önkormányzat többféle ösztöndíjjal támogatja a fiatalok tanulását. A óvoda és az iskola felújítása is a fiatalok érdekeit szolgálja. Az önkormányzat változatlanul működteti a bőlcsödét, ami a kisgyerekesek érdekeit szolgálja... Ettől az évtől az önkormányzat támogatja a gyerekek úszásoktatását... A sporttámogatások is a fiatalok érdekeit szolgálják elsősorban...

---

Látszat és valóság: Hankiss Elemér A befejezetlen ember című kötetében olvastam a következő történetet (nem szó szerinti a hivatkozás): Molotov izgatottan megy Sztálinhoz. „Sztálin elvtárs, teljesen mást tapasztaltam az emberek között, mint amiről a Pravda ír.” Mire Sztálin: „Molotov elvtárs, maga csak olvassa a Pravdát!”
            Ez jutott az eszembe a Fidesz-KDNP martfűi polgármester-jelöltje programadó filmjének a kapcsán, ami a youtube-n is látható. Ez a tizenkét perces film olyan, mint egy vegyes saláta, van itt minden, csak az élethez, a valósághoz nem sok köze van.

---

A martfűi sport: A focival nem dicsekedhetünk, de ezzel nem dicsekedhetünk országosan sem. 
Sajnálatos, hogy megszűnt - felfüggesztették a működést - a férfi kézilabda, úgy áll, ahogy, vagyis sehogy. A nők viszont jól állnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy a férfi kézilabda mostani helyzete nem a martfűi önkormányzat miatt lett ilyen.
Annak idején mind a férfi, mind a női kézilabdának jó utánpótlás-nevelő háttere volt az általános iskola Mészárosné Katika vezetésével.
Most viszont a karatéban világhírű versenyzőink vannak, a triatlonosok országos hírűek. Jók a kosarasok (egy országos program keretében az általános iskolában).
A martfűi sportéletet mindig is támogatta az önkormányzat anyagilag is és a létesítmények biztosításával. Az önkormányzat külön támogatja a gyerekek úszásoktatását.
A sport-teljesítményeket mindig is befolyásolta, hogy milyen generáció jött éppen össze az adott sportágban. Ez így van Martfűn is.
Azt se felejtsük, hogy a gyereklétszám Martfűn is csökkenő számú és a gyerekek által választható lehetőségek nem csökkennek. Az említett sportágakon túlmenően ott vannak a különböző táncos körök.

Martfűi mozaikok (5.)
Fejlesztések

Képzeljük el, mindenütt nyer a Fidesz-KDNP! Nincs annyi pénz a földön, ami az ő programjuknak a megvalósítására elég lenne.
Martfűn 1990-2006 között - tudomásom szerint - a játszótér és a polgármesteri hivatal épült meg (ez az utóbbi ráadásul úgy, hogy hitel lett fölvéve rá), az általános iskolát felújították.
2006-2014 között: Munkácsy út, Ifjúsági út, Mártírok út lett felújítva és lettek parkolók kialakítva, kerékpárút kiépítése Martfű és Szolnok között, a művház belső felújítása, Egészségház felújítása, Sportcsarnok felújítása, a piactér kialakítása, most folyik a középiskola felújítása, az intézményekre napelemek lettek elhelyezve, óvoda felújítása....
Lehet fanyalogni, hogy ezt meg azt nem így vagy úgy kellett volna, de ezek akkor is eredmények ...
Én biztosan nem félek a források befagyásától. De azt a látszatot se keltsük, hogy csak akkor van pénz, ha kormánypárti a polgármester. Ez eddig sem volt így... És valljuk meg, elég nagy szégyen lenne a kormánypártokra, ha ezután így volna.

Történet Péterről


Dr.Bakonyi Péterről, Martfű 2006-2010. közötti polgármesteréről, kevésbé volt közismert, hogy tanított az ELTE-n és a Szolnoki Főiskolán. Az egyik vizsgaidőszakban írásban vizsgáztatott egy csoportot.
            Tíz perc múlva ezt mondta a csoportnak: „Aki úgy érzi, hogy kettesre tudja az anyagot, az hozza ki az indexét, megkapja a kettest!”
            A csoport több mint harmada szedelődzködött és ment oda hozzá.
            Eltelt ismét tíz perc és így szólt a társasághoz: „Aki úgy érzi, hogy közepesre tudja, az jöjjön ki az indexével!”
            Ismét jó néhányan felálltak és mentek.
            Eltelt egy kis idő: „Azok jöjjenek, aki szerint négyest érdemelnének!”
            Már lényegesen kevesebben ballagtak ki.
            „Na - szólt a bent maradtakhoz -, maguk biztosan jelesre tudják! Hozzák az indexet!”
            A jó tanár egy-egy alkalomkor ilyet is megtehet. Ő megtehette.
            Péter elmondása szerint a csoport szokásos átlaga így is kijött.

2014. október 8., szerda

Martfűi mozaikok (4.)
Foglalkoztatás

Van egy mondás, ha munka van, minden van. Vagyis ha foglalkoztatás van, minden van.  Ez volna a lényeg, de eddig is rögös út vezet.
            Martfűn a foglalkoztatási helyzet sokat javult a korábbiakhoz képest. De …
            A foglalkoztatás leginkább minimálbéren történik.
            A közelmúltban egy a városunkban is működő vállalkozás munkaerő-felvételt hirdetett. A lehetséges felvehető munkavállalókhoz képest csak körülbelül egyharmadnyian jelentkeztek.  Azt tudni kell, hogy a javadalmazás minimálbér körüli.
            Ha csak ezt nézzük, akár azt is mondhatjuk, hogy jól állunk. A probléma viszont sokkal összetettebb.
            Ma ott tartunk, hogy a magasabb jövedelem érdekében Martfűről is inkább elmennek a munkát keresők az ország más részeire dolgozni, vagy urambocsá külföldre. Vállalják az ezzel együtt járó nehézségeket. A minimálbér körüli jövedelemhez képest nem nehéz magasabb jövedelmezőséggel bíró munkahelyet találni ebben a körben.
            Fennáll az a veszély, hogy a helyi vállalkozások ilyen jövedelmi paraméterek mellett előbb-utóbb elveszíthetik tényleges és potenciális munkavállalóikat. Ennek két következménye lehet. Az egyik - és ez a jobbik eset -, emelik a jövedelmi szintet. A másik, hogy egyszer csak úgy gondolják, jobban járnak, ha keletebbre mennek.

Körvándor


Álmatlanul forgolódsz
az ágyadban,
veled forognak
a gondjaid,
pörgésben vagy;
éjjeli körvándor.
Szembe jön veled
az előző nap,
a jövő távoli mámor.
Ébren tart
a tegnap gondja,
a várakozás mámora,
magadba forgolódsz,
elragad a pörgő
szédület;
még nem tudod,
a reggel
megváltás vagy rémület,
az induló nap szólít:
üdvözöllek ember.

2014. október 6., hétfő

Martfűi mozaikok (3.)
Munkahelyteremtés

A munkahelyteremtés kérdését ketté kell választani. Egyrészt meg kell nézni, hogy mi állami feladat, másrészt mit tehet az önkormányzat.
Az állam szerepét most nem tisztem megítélni, ezt ki-ki tegye meg a maga részéről. Annyit azért megjegyzek, hogy amit országosan nem tud megoldani a kormány, mint például a munkahelyteremtés (de ilyen az elöregedés, a fiatalok elvándorlásának problémája), azt helyi szinten egy önkormányzat sem tudja.
Az önkormányzat lehetőségei egyébként is meglehetősen behatároltak. A martfűi önkormányzat az elmúlt két-három évben ingatlanokat vásárolt annak érdekében, hogy kiadhassa kedvezményesen vállalkozásoknak.
Lehet méltatlankodni azon, hogy például a Mártírok úti iskolában miért van kínai üzlet. Az iskola kiürült, mert nincs gyerek. A részbeni továbbhasznosításra jelentkeztek a kínaiak. De volt már itt varroda is. Jelenleg is működik itt egy konditerem... Az épületet csak abban a körben lehet hasznosítani, amire van érdeklődés.
Higgye el mindenki, a legjobban annak örülnék, ha ebben az épületben még mindig iskola működne.

Üzenet -105.


Pernye András zenekritikus, zenetudós írta: "Ha a nagy művész bejön - a világ megváltozik. (Ha nem változik meg, nem nagy művész.)"

Hát ezért látni ritkán nagy művészt!

2014. október 5., vasárnap

Martfűi mozaikok (2.)
A piactérről

Az elmúlt tizenöt-húsz évben az emberek folyamatosan kérték, elvárták az önkormányzat vezetésétől, hogy legyen piactér. Ezt egyáltalán nem a mostani városvezetés találta ki.
Szóval ennek hosszú története van. dr.Bakonyi Péter polgármester ideje alatt is ez első helyen lévő kérdés volt. Ezt bizony a mai kormánypártok képviselői is kérték, követelték…
Sőt, egy közelmúltbeli felmérés szerint a martfűiek első vagy második helyen említették, hogy fontos volna egy rendezett piactér. A piactér jogi sorsát azonban rendezni kellett (vissza kellett vásárolni az ingatlant), és ez nem ment egyik évről a másikra. Ez sikerült és elkészült a piactér...
Biztos is, hogy idő kell, mire az érintettek - az árusok és a vevők – megszokják … Olyan piacozás azonban, mint Tiszaföldváron, Törökszentmiklóson vagy Szolnokon van, volt – a település mérete miatt sem -, sosem volt Martfűn és nem is lesz. 
De ne tegyünk úgy, mintha ezt a piacteret a cica hozta volna és senki nem akarta Martfűn.

Martfűi mozaikok (1.)
Martfűn a 2014. évi önkormányzati választások előtt többen többször emlékeztek, hivatkoztak dr.Bakonyi Péterre, a város 2006-2010. közötti polgármesterére. Nem véletlenül.
            Nélküle teljesen más lett volna a 2006-2010., de még a 2010-2014. közötti időszak is.
        Vezetésével kikerült a város az adósságcsapdából, az önkormányzat tartalékokat képzett és fejlődött is.
         Történt ez akkor, amikor az önkormányzatok többsége éppen eladósodott. Ezt csak növelte, hogy kötvényt bocsájtottak ki.
        Ezeket az eladósodott önkormányzatokat konszolidálta az állam az elmúlt két évben ezerkétszáz-milliárd forint értékben. Vagyis nekünk, adófizetőknek, ennyibe került.
            Mivel a martfűi önkormányzatot nem kellett konszolidálni, a város száznyolcvanegy-millió forint támogatásra lesz jogosult 2015-ben. Ennek a támogatásnak a lehetősége szintén kapcsolódik dr.Bakonyi Péter polgármester tevékenységéhez is.

2014. október 3., péntek

Üzenet          

Körbevesz az erdő,

mint a szeretet.

Hallod a hangokat,

a neszeket?

Kapaszkodnak az ágak,

jelképei

az összefogásnak,

támaszai a világnak.

Hallod ezt a muzsikát,

a csend mélységét,

a susogást?

Varázslatos zene

az erdő üzenete.

2014. október 2., csütörtök

Napló
A kormánypártok ölbe tett kézzel várhatják az önkormányzati választásokat. Ez egy-egy vidéki települést leszámítva az egész országra igaz.
            Az ellenzék sikeresen legyőzte önmagát.
            A választás tétje, hogy a kormánypártok jelöltjei mindent visznek, vagy csak kilencven, vagy nyolcvan százalékban.

x x x

Török Gábor politikai elemző is megmondta, hogy Orbán Viktor nagyon jól csinálja. Ez tulajdonképpen – a maguk szempontjából – igaz is. Török Gábor egyébként is meg szokta mondani.
        Vannak még rajta kívül is, akik meg szokták mondani. Köztük van Lengyel László is.
        Most a két kedvenc politikai elemzőmről írok. Mindkettőjüket szeretem, olvasom. Megmondják, és akkor mi van?

x x x

Szeptember 26-án pénteken 14 órától a gyerekeknek és a családoknak futóverseny és családi nap volt Martfűn. Az események nagy érdeklődés mellett zajlottak. A szervezők kitettek magukért.
      A program zárásaként 17 órától a Kaláka együttes adott koncertet. Az együttes az idén ünnepli megalakulásának 45. évfordulóját. A szülők, és talán már a nagyszülők egy része is az ő számaikon, megzenésített verseiken nőttek fel.
    Nekem nagy élmény volt ez a délután. Azt viszont sajnálom, hogy a Kaláka koncertjére meglehetősen visszafogott volt az érdeklődés.
       Furcsák az emberek. Amikor nincs program, lehetőség, akkor hiányolják, amikor meg volna, már kevésbé foglalkoztatja őket, nem érdekes.