2016. október 31., hétfő

Zsákolt meleg

A falubeliek különc embernek tartották. Ha valamiért szóba került a neve, az emberek csak nevettek és legyintettek. Már-már azt is mondhatnánk, hogy elkönyvelték a falu bolondjának.
            Gergő bácsi egyszer meg is mondta:
            - Minden falunak kell, hogy bolondja legyen. Nekünk ő az.
          Egy tikkasztó nyári napon hárman álldogáltak a kerítésnél és nézték, hogy mit csinál Csupaszív Jeromos az udvaron. Zsákot tartott a kezében, széthúzta a száját, tartotta még egy darabig, majd összekötözte a zsák száját. A vállára vetette a zsákot, s mintha valami nehéz lenne benne, még roggyantott is hozzá. Lassan bevitte az alsóépületbe.
           Ezt megismételte kétszer, mikor Juli mama már nem bírta visszatartani magát a kíváncsiságtól:
            - Hát te mint csinálsz, Jeromos?
            A férfi megtörölte izzadt homlokát, és így szólt az utcabeliek felé:
            - Zsákolok egy kis meleget télire.
            Az emberek összenéztek, aztán hangos nevetésben törtek ki.
            - Az már igaz, hogy meleg van – így az egyik. – De ki hallott már ilyet, hogy zsákolni lehet a meleget.
            - Bolond beszéd! – tette hozzá a másik. – Bolond lyukból bolond szél fúj!
            - Akkor csak dolgozzál fiam! – Visította Juli mama.
            Jeromos legújabb bolondságának gyorsan híre ment a faluban. Volt mit beszélniük néhány napig a falubelieknek.
            Lassan elmúlt a nyár, aztán az ősz is, és beállított a tél.. Szokatlanul hideg volt, gyorsan fogyott a fa, amit télire gyűjtöttek az emberek.
            - És ilyenkor mi van Jeromos zsákba gyűjtött melegével? – emlékeztettek néhányan a nyáron történtekre.
            - Az ám! – kapták föl a fejüket erre többen.
            Egyszer csak arra lettek figyelmesek az emberek, hogy a falu ki van plakátolva: „Jeromos este a házában meleggel vár mindenkit.”
            - Ez meg már milyen bolond beszéd megint! – hitetlenkedtek soka.
            Azért a kíváncsiság sokakat összehozott Jeromos házában. Annyian voltak, hogy majd kinyomták a kis ház falát. Az emberek türelmesen várták, hogy mi lesz.
            Jeromos egy kis helyet kért. Leterített egy zsákot, kioldotta a száját.
            - Egy kicsit várjatok! – mondta.
         Kis idő múlva a férfiak kezdték levenni a kucsmájukat, az asszonyok megoldották a kendőjüket.
            - Kezd meleg lenni – mondogatták egyre többen csodálkozva.
            Közben beszélgettek. Volt, aki a vacsorája végét zsebre tette, nem akart lemaradni, most elővette és folytatta az evést. Az emberek jól érezték magukat a melegben.
            Jeromos hamiskásan mosolygott magában.
            - Aztán gyertek holnap is! – mondta a hazatérőknek.
            - Jövünk! – kiáltották vissza.
            - Halljátok, nem is olyan bolond a mi Jeromosunk! –nem győzött csodálkozni az egyik asszonyság.
            - Csak kitartson a zsákba gyűjtött meleg a tél végéig! – így a másik.


2016. október 29., szombat

Imádság szerelmemért

Bizony mondom
az imádságom,
körbe jár,
szívemből 
szívedig száll.

Bizony mondom,
érted minden
szavam, gondolatom;
az Urat kérem,
tanítson meg
szeretni szépen.

Bizony mondom
egyfolytában,
egyként vagy nekem
a világban.

Bizony mondom,
lassan összeállnak
a részletek,
ma már tudom
érted és csak veled.

Bizony mondom
az imádságom,
veled minden könnyebb,
nincs fájdalom,
nincsenek könnyek.

Bizony mondom,
magamban mormolom,
imádságom
neked szóljon,
a végtelenbe fölemeljen,
hozzád szálljon.

Bizony mondom
az imádságom,
nemhiába mondom,
vagyunk immár
az Úrtól kapott 
kegyelemben,
vagyunk örök
szerelemben.

2016. október 17., hétfő

Napló

Kevés olyan esemény van, amivel szerintem a világon mindenki egyetért, egyetérthet. Ilyen Teréz anya 2016. szeptember 04-i szentté avatása.

x x x

Elhunyt Csoóri Sándor költő, esszéíró. A népi költők utolsó mohikánja. 
      A nyolcvanas években a Nomád napló esszéinek olvasása revelációként hatottak rám. Emlékszek, egyik barátommal éjszakákat átbeszélgettünk ezekről az írásokról.
   A rendszerváltás utáán közéleti kérdésekben ritkán hallatta a hangját, pedig lett volna miért megszólalnia, ha a nyolcvanas évekbeli nézeteiből indulunk ki.

x x x

Október másodikán megvolt a kvótanépszavazás. Ez egy különleges esemény volt, a szavazás után minden politikai irányzat győztesként kiáltotta ki magát. Vagyis összességében elmondhatjuk azt, hogy győztünk.
     Na, erre varrjunk gombot!          

2016. október 6., csütörtök

Vártalak és jöttél

Úgy lettél nekem
valóságos alak,
hogy álmaimban
már láttalak.
Tudtam, hogy
valahol vagy,
időtlen idők
óta vártalak.
Aztán egyszer csak
a derült égből jöttél,
az ismeretlenségből
hozzám léptél.
Jöttél pörgős ruhában,
seregtél-forogtál
valóságosabban
minden földi vannál;
gyarló hibáimmal együtt
magadba fogadtál,
két karoddal szerelmesen
magadba karoltál.
A szerelem szépen
szeretve élet és halál,
ránk együtt még
évekig az élet vár.
Immár nélküled az élet
egy rossz álom,
már semmi, még
innen a halálon.
Lásd, Jézus nekünk örül,
miattunk sír a keresztfán,
miattunk és értünk
öröme könnyével az arcán.

2016. október 4., kedd

Stephen King író

King: "Mint egykori irodalomtanár, az olvasás öröméről és fontosságáról beszélt, és arról, hogy a hanyatló műveltség miatt a politikusok teljesen értelmetlen nyilatkozatokat is képesek átverni a hallgatóságukon. King nem hisz Amerika elbutulásában, de szerinte a kevesebb olvasás az analitikus gondolkodás csökkenéséhez is vezet. Ha olvasunk, könnyebben észrevesszük, ha teljesen hülyének akarnak nézni minket.

Arról is beszélt, hogy olyan társadalomban él, ahol a kultúrának sokan nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget, legyen az a kultúra Shakespeare vagy a slam poetry. Azt hiszik, hogy a gondolkodás olyan természetes, mint megtanulni járni, pedig ez nincs így. A gondolkodás kemény munka eredmény, és folyamatos erőfeszítést igényel, a kultúra semmibevétele viszont írástudatlansághoz, félműveltséghez vezethet: az emberek egyre kevésbé lesznek képesek felismerni a hozzájuk intézett baromságokat vagy a teljesen általános, semmitmondó gondolatokat, ez pedig jelentősen megkönnyíti a politikusok dolgát" (2016. szeptember 28., konyvesblog, Guardian).